Makefile for bootstrap confidence interval estimation using resampling and Expectation-Minimisation fittingMAINLIB = /usr/lib
HDRDIR = cc/hd
SRCDIR = cc/mth
OBJDIR = obj
BINDIR = .
DEFS =
LIBDIR = -L$(MAINLIB)

CC = g++
INCS = -I$(HDRDIR)
CFLAGS = $(INCS) $(DEFS) -ggdb
# -Werror  -Wall

OBJS =	$(OBJDIR)/nr_ut.o \
	$(OBJDIR)/utility.o \
	$(OBJDIR)/maths.o \
	$(OBJDIR)/menu.o \
	$(OBJDIR)/blitz_array_aux.o \
	$(OBJDIR)/jtc.o \
	$(OBJDIR)/jtc_exp.o \
	$(OBJDIR)/jtc_em.o \
	$(OBJDIR)/em_bootstraps_02.o

$(OBJDIR)/%.o: $(SRCDIR)/%.cc
	$(CC) $(CFLAGS) -c $(SRCDIR)/$*.cc -o $(OBJDIR)/$*.o

all: $(BINDIR)/prog

$(BINDIR)/prog: $(OBJS)
	-rm -f $(BINDIR)/prog
	$(CC) $(LIBDIR) $(OBJS) -static -lgsl -lgslcblas -lblitz -lm -o $(BINDIR)/prog

clean:
	-rm -f $(BINDIR)/prog
	-rm -f $(OBJDIR)/*.o
	-rm -f core

depend:
	makedepend $(INCS) $(SRCDIR)/*.cc